•  
  •  
 

Biography

Dona M. Hjuz (Donna M. Hughes), Ph.D., je profesorka koja vodi Katedru za ženske studije Eleanor M. i Oscara M. Carlsona na Univerzitetu Roud Ajlend (University of Rhode Island). Sa istraživačicama iz Ukrajine nekoliko godina je istraživala seksualnu trgovinu ženama iz Ukrajine. 1994 je dva meseca sarađivala sa feministkinjima u Beogradu na temi rada sa ženama žrtvama rata i silovanja u ratu. Osnivačica je i glavna urednica časopisa „Dostojanstvo: Časopis za analizu eksploatacije i nasilja:” Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence. https://digitalcommons.uri.edu/dignity/

Sanja Pavlović je feministička, antiratna i aktivistkinja za lezbejska prava iz Srbije

Lepa Mlađenović je feministička, antiratna i aktivistkinja za lezbejska prava iz Srbije

Creative Commons License

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.

Share

COinS